Tjenester og priser

Forskjell på Språkvask og Korrektur:

Korrektur:

Ønsker du korrekturlesing så retter jeg på feil som skrivefeil, inkonsekvent språkbruk, feil tegnsetting osv.

Språkvask:

Ønsker du språkvask så retter jeg ingenting, men kommer med forslag. En setning kan være riktig korrekturmessig, men kan leses «dårlig» eller for eksempel være forvirrende for en leser som ikke er forfatter. Det kan dermed ha nytte av en vask.

OBS! Er du student får du -30% på både korrekturlesing og språkvask!

Har du lest deg blind på din egen tekst og trenger noen til luke ut det du har oversett, trenger du noe oversatt eller helhetlig teksthjelp, da kan jeg hjelpe deg.

Eksempler på tjenester:

Oversetting

Å oversette en tekst fra norsk til engelsk eller engelsk til norsk handler ikke bare om å oversette hvert enkelt ord. Forskjellige språk har forskjellige måter å bygge oppsettninger på og formidle mening. Hva slags type tekst har også noe å si for hva slags type språk som skal brukes.

Pris avhenger av lengde og hva slags type dokument som skal oversettes. Eksempel:

Type tekstAntall ordEksempel pris
Akademisk CVca. 10 0007 000 NOK

Språkvask/Korrektur

Når man leser korrektur går man over gramatikk, skrivefeil, avsnittskomposisjon og flyt, for å nevne noe. Hvor nøye teksten skal ‘vaskes’ og hvordan den korrigeres kommer an på deg, men også hva slags type tekst det er. Et essay eller en artikkel vil ha et annet språk enn en roman eller novelle.

Pris Korrektur:
28 NOK per 1000 tegn inkludert mellomrom*

Eksempeltekst (ant. ord)Eksempeltekst (ant. tegn)Eksempelpris
14 770ca. 83 5002 338 NOK
(verdier ant. ord og tegn er basert på egen masteroppgave)

Pris Språkvask:
38 NOK per 1000 tegn inkludert mellomrom*

Eksempeltekst (ant. ord)Eksempeltekst (ant. tegn)Eksempelpris
14 770ca. 83 5003 173 NOK
(verdier ant. ord og tegn er basert på egen masteroppgave)

*Tekster større enn 300k tegn inkludert mellomrom regnes etter fastpris/timepris.

Beregning av pris

Hvor mye et oppdrag vil koste kommer an på hva du ønsker at jeg skal gjøre. Jo lenger tid det tar og hvor krevende oppgaven er vil øke prisen.

Et av siktepunktene jeg bruker for å beregne pris er Norsk Journalistlag sine veiledende frilanssatser. Jeg undersøker også oppgavespesifike marked for å få kunne komme med det beste prisforslaget etter mine evner.

Send en uforpliktende epost i dag.

%d bloggere liker dette: